Historia kościoła

 

Kościół p.w. Świętej Trójcy w Żurominie zawdzięcza swój początek objawieniom Matki Bożej, jakie miały miejsce na początku XVIII w. W 1714 r. z fundacji Zamoyskich wybudowano drewnianą świątynię, którą konsekrował bp Ludwik Załuski.

Tenże biskup opiekę nad kościołem i szerzeniem kultu Matki Bożej powierzył jezuitom, sprowadzonym z Pułtuska w 1719 r. Dzięki ich staraniom ok. 1760 r. została rozpoczęta budowa murowanego kościoła, którą przerwała kasata zakonu w 1773 r. Na ich miejsce, staraniem Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, sprowadzono w 1778 r. reformatów, którzy w latach 1782-1784 dokończyli dzieła budowy kościoła lipca 1786 r. bp Wojciech Gadomski konsekrował świątynię. Reformaci opiekowali się świątynią do kasaty, która miała miejsce w 1865 r. Od tego czasu przy kościele rezydował stale wikariusz parafii Lubowidz. Parafię w Żurominie erygował dopiero bp Apolinary Wnukowski w 1908 r. W 1969 r. kościół był gruntownie restaurowany i ozdobiony polichromią wykonaną przez E. Przeorską.

Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: stacje drogi krzyżowej, feretrony z obrazami świętych z końca XVIII w., kropielnice barokowe z XVIII w. oraz monstrancja i relikwiarz z XVIII w. W latach 1997-2000 ponownie podjęto prace restauracyjne w kościele i przylegającym do niego budynku klasztornym. Lata te były także czasem przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej, której dokonał Prymas Polski kardynał Józef Glemp wraz z biskupem płockim Stanisławem Wielgusem 10 września 2000 r. Tego dnia Biskup Płocki ustanowił w Żurominie Sanktuarium Matki Bożej.

Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej Żuromińskiej i Parafii św. Antoniego z Padwy…

1704 – gospodarz Bloch przyjmuje pod swój dach żołnierza. W zamian za gościnę otrzymuje obraz Matki Bożej.

8-9 września 1708 – Obraz jaśnieje niezwykłym blaskiem w domu Blocha.

1708 – Biskup Płocki Ludwik Bartłomiej Załuski wydaje dekret o cudowności Obrazu Matki Bożej. Wizerunek zostaje przeniesiony do nowo wybudowanej drewnianej kaplicy.

1714 – z fundacji Zamoyskich zostaje wybudowana drewniana świątynia, którą konsekruje Bp Załuski.

1719 – opiekę nad kościołem i szerzeniem kultu Matki Bożej Bp Załuski powierza sprowadzonym z Pułtuska Ojcom Jezuitom.

1760 – rozpoczęcie budowy murowanego kościoła, którą przerwała kasata Zakonu Jezuitów w 1773 roku.

1778 – staraniem Andrzeja Zamoyskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, zostają do Żuromina sprowadzeni Ojcowie Franciszkanie Reformaci, którzy kończą budowę kościoła w latach 1782-1784.

2 lipca 1786 – Biskup Płocki Wojciech Gadomski konsekruje murowaną świątynię, do której zostaje uroczyście przeniesiony Cudowny Obraz Matki Bożej.

1794 – pożar drewnianego kościoła z 1714 roku.

1797 – Ojcowie Reformaci od strony wschodniej kościoła budują klasztor i szkołę.

1831 – po powstaniu listopadowym władze carskie rozwiązują szkołę przyklasztorną.

1865 – po powstaniu styczniowym władze carskie dokonują kasaty Zakonu Franciszkanów Reformatów. Od tego czasu przy kościele w Żurominie stale rezyduje wikariusz parafii Lubowidz.

10 kwietnia 1886 – w Żurominie na świat przychodzi Leon Wetmański, późniejszy biskup pomocniczy diecezji płockiej (1928-1941), zamordowany przez Niemców w obozie w Działdowie 10 października 1941 roku, beatyfikowany wraz z Arcybiskupem Antonim Julianem Nowowiejskim w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez św. Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

1889 – Biskup Płocki Henryk Dołęga-Kossowski wizytuje kościół w Żurominie. Jest to pierwsza od 1786 roku wizytacja biskupia.

1905 – ks. Ignacy Staniaszko zostaje mianowany Rektorem kościoła w Żurominie.

1908 – Biskup Płocki Apolinary Wnukowski eryguje w Żurominie parafię pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Staniaszko. Będzie pełnił tę funkcję do 1958 roku.

1935-1940 – funkcję wikariusza w żuromińskiej parafii pełni ks. Stanisław Malinowski. W czasie wojny zostaje zamordowany przez Niemców w obozie w Działdowie.

1958-1983 – funkcję drugiego proboszcza w Żurominie pełni ks. kan. Kazimierz Żbikowski.

12 września 1961 – Biskup Płocki Bogdan Sikorski zezwala na publiczne odmawianie Nowenny do Matki Bożej Żuromińskiej.

1969 – kościół zostaje gruntownie odrestaurowany i ozdobiony polichromią wykonaną przez E. Przeorską.

1976 – pierwsze nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

1983-1996 – funkcję trzeciego proboszcza w Żurominie pełni ks. kan. Henryk Czepczyński (zm. 2012r.).

1994 – peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.

1996-2009 – funkcję czwartego proboszcza w Żurominie pełni ks. prał. Piotr Joniak.

1996 – peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

1997 – peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe.

2 grudnia 1999 – Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisuje dekret zezwalający na koronację Obrazu Matki Bożej Żuromińskiej.

10 września 2000 – Prymas Polski Józef Kard. Glemp koronuje Obraz Pani Żuromińskiej koronami papieskimi. Biskup Płocki Stanisław Wielgus wydaje dekret ustanawiający kościół w Żurominie Sanktuarium Diecezjalnym.

2009 – piątym proboszczem w Żurominie zostaje ks. kan. Kazimierz Kowalski.

2015 – drugie nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 

Więcej w kategorii: Parafia Historia Cudownego Obrazu »