BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
sobota, 24 grudzień 2022 07:52

Noc Bożego Narodzenia jest radosna i pogodna, ale skłania także do zadumy i refleksji.

Chrystus narodzony w Betlejem głosi światu pokój, przynosi ludziom miłość, ożywia w nas optymizm i radość. Jakże potrzeba nam wszystkim właśnie tych wartości płynących z przeżywania tajemnicy Narodzenia Bożego Syna. Ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy pisał:

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać…”

Tego sobie wszyscy życzmy. Niech Boże Narodzenie trwa w nas.

ks. Tomasz Kadziński - proboszcz