Niedziela Palmowa
wtorek, 12 kwiecień 2022 21:21

„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! O, Królu izraelski! Hosanna na wysokości”
Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii z udziałem dzieci