Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Żurominie liczy 8 osób. Oprócz tego posiada kilku sympatyków wspomagających w różnych przedsięwzięciach.

Członkowie POAK wpierają Księdza Proboszcza w Jego pracy duszpasterskiej. Włączają się w przygotowywanie uroczystości parafialnych: odpustu, rekolekcji, pielgrzymek.

Członkowie Akcji Katolickiej formują się poprzez lekturę Pisma św., życie sakramentalno – modlitewne a także przez udział w comiesięcznych spotkaniach Oddziału.

Nasi działacze biorą także udział w spotkaniach diecezjalnych Akcji, Dniach Pastoralnych.

Szczególnym polem działania naszej parafialnej Akcji jest angażowanie się w pomoc osobom potrzebującym i ubogim. Członkowie Akcji pomagają w opiece nad tymi rodzinami.


Ostatnio dodana galeria


Kontakt

Kościół Żuromin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Antoniego z Padwy

09-300 Żuromin, ul. Kościuszki 4
tel. 23/657-25-00

Kancelaria parafialna czynna:
• od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 11:00 oraz 17:00 – 17:45
• w sobotę w godz. 10:00 – 12:00
• Ksiądz Dziekan przyjmuje interesantów
w dni powszednie w godz. 17:00-17:45

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Antoniego w Żurominie, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.