sobota, 24, grudzień 2011 23:51

Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju

1. POCZĄTEK NOWEGO ROKU, którym Bóg obdarza ludzkość, jest dla mnie zachętą do złożenia wszystkim, z wielką ufnością i miłością, specjalnych życzeń, aby okres, który mamy przed sobą, obfitował w rzeczywistą sprawiedliwość i pokój. Z jakim nastawieniem należy podchodzić do nowego roku? W Psalmie 130 znajdujemy bardzo piękny obraz. Psalmista mówi, że człowiek wierzący oczekuje na Pana «bardziej niż strażnicy świtu» (w. 6), oczekuje z niezłomną nadzieją, bo wie, że przyniesie On światło, miłosierdzie, zbawienie. Oczekiwanie to rodzi się z doświadczenia ludu wybranego, który uznaje, że został wychowany przez Boga do patrzenia na świat w jego prawdzie i do tego, by nie ulegać przygnębieniu w obliczu udręk.

sobota, 24, grudzień 2011 23:47

Z okazji Świąt Narodzenia Jezusa wielu łask Bożych.

Niech Nowonarodzony Mesjasz obdarzy nasze serca swoimi łaskami i prowadzi nas po drogach Nowego Roku 2012.
Niech Światło z betlejemskiej groty rozświetla zakamarki naszych serc i rozpromienia je swoim Błogosławieństwem.

środa, 07, grudzień 2011 23:44

Ś. p. Ks. kan Henryk Czepczyński (1931 – 2011 r.)

W nocy 6 grudnia dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci ks. kan. Henryka Czepczyńskiego, od wielu lat przebywającego na misjach w Wenezueli. Przeżył 80 lat.
Śp. ks. Czepczyński, były długoletnim kapelanem śp. biskupa Bogdana Sikorskiego, a następnie proboszczem w Parafii św. Antoniego w Żurominie. Jako emeryt wyjechał na misje do Wenezueli. Ostatni rok jego życia naznaczony był ciężką chorobą.
Życzeniem Zmarłego było, by po swojej śmierci został pochowany tam, gdzie przeżył ostatnie lata swego życia i kapłaństwa. Pogrzeb śp. ks. kan. Henryka Czepczyńskiego odbył się w Wenezueli.

poniedziałek, 28, listopad 2011 23:42

REKOLEKCJE ADWENTOWE

04.12 – 06.12 2011 R.
Parafia p. w. św. Antoniego z Padwy w Żurominie

PROWADZĄCY: KS. DR RYSZARD KOLCZYŃSKI – PREFEKT WSD W PŁOCKU
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

poniedziałek, 28, listopad 2011 18:57

RORATY W KOŚCIELE W ŻUROMINIE

DLA DOROSŁYCH:
07. 00 – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

DLA DZIECI:
07. 00 – WTOREK
18. 00 – CZWARTEK

poniedziałek, 28, listopad 2011 18:54

„Kościół naszym domem”

Umiłowani,

l. W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W tym roku - w świetle zaleceń Episkopatu Polski, pod którymi i ja się podpisałem - mamy przeżyć na nowo i zgłębiać prawdę: „Kościół naszym domem”. Prawda ta wyraźnie łączy się z dzisiejszą Ewangelią. W czytanej przed chwilą przypowieści Jezusa Chrystusa jest mowa o człowieku, który udał się w daleką podróż i pozostawił dom pod opieką swoich sług. Każdy z tych sług ma czuwać, to znaczy czuć się odpowiedzialnym za powierzone mu obowiązki. W przypowieści tej łatwo możemy dostrzec obraz Kościoła - rodziny dzieci Bożych, której głównym zadaniem jest „czuwanie”, rozumiane jako troska o dom, którym jest Kościół, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Domyślacie się zatem, że w haśle: „Kościół naszym domem” nie chodzi tylko o Kościół jako budynek, chociaż troska o świątynię jest czymś bardzo ważnym.


Ostatnio dodana galeria


Kontakt

Kościół Żuromin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Antoniego z Padwy

09-300 Żuromin, ul. Kościuszki 4
tel. 23/657-25-00

Kancelaria parafialna czynna:
• od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 11:00 oraz 17:00 – 17:45
• w sobotę w godz. 10:00 – 12:00
• Ksiądz Dziekan przyjmuje interesantów
w dni powszednie w godz. 17:00-17:45

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Antoniego w Żurominie, umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.